Aktiebolaget Intrecéra

Östergötlands län

Information

I Åtvidaberg finns det ett Aktiebolag som heter Aktiebolaget Intrecéra. Det finns flera bolag som liknar Aktiebolaget Intrecéra i Östergötlands län. Åtvidaberg är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Aktiebolaget Intrecéra är registrerat F-skatt och har varit det sedan 1994-01-01 och det finns flera bolag som är det i Östergötlands län.

Sedan 1989-12-08 så har Aktiebolaget Intrecéra varit registrerat och sedan 1996-01-01 så har bolaget varit momsregistrerat. Idag är Aktiebolaget Intrecéra Privat, ej börsnoterat och det finns fler bolag som är det i Åtvidaberg.

Vill man komma i kontakt med Aktiebolaget Intrecéra så kan man gör det genom att posta ett brev till Närstad Gården, 597 91, Åtvidaberg. Vi ni istället prata med Aktiebolaget Intrecéra så kan ni göra det på 0120-32037.

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att förvalta och handla med fastigheter, aktier och andra värdepapper, möbler och inredning, samt bedriva konsultverksamhet företrädesvis inom management, finansiering och marknadsföring, ävensom bedriva därmed förenlig verksamhet, dock ej sådan verksamhet som avses i lag om bankrörelse eller i lag om kreditaktiebolag.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Söderhielm, Claés James Erland Mart. som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Söderhielm, Pia Margareta Göransdtr som är född 1945 och har titeln Suppleant, Sandberg, Marianne Lisbeth Birgitta som är född 1950 och har titeln Revisor, M. Sandbergs Redovisning & Revision AB som är född och har titeln Revisor, .

Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten .

Aktiebolaget Intrecéra har 556373-8961 som sitt organisationsnummer.