Åtvidabergs Sparbank

Östergötlands län

Information

Åtvidabergs Sparbank är ett av många verksamheter som finns i Åtvidaberg. Det är nämligen den kommunen som Åtvidabergs Sparbank finns i och den tillhör även Östergötlands län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Åtvidabergs Sparbank är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 1994-01-01.

Åtvidabergs Sparbank som idag finns i Östergötlands län har varit registrerat sedan 1867-01-01.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Torgg. 1, 597 30, Åtvidaberg. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Åtvidabergs Sparbank så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0120-84000.

Åtvidaberg arbetar för att verksamheter som Åtvidabergs Sparbank ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Åtvidabergs Sparbank. Det finns flera verksamheter i Östergötlands län.

Sparbanken får driva finansiell verksamhet och verksamhet som har ett naturligt samband med den. Sparbanken får i sin verksamhet, bland annat: 1. låna upp medel, till exempel genom att ta emot inlåning från allmänheten eller ge ut obligationer eller andra jämförbara fordringsrätter 2. lämna och förmedla kredit, till exempel i form av konsument- kredit och kredit mot panträtt i fast egendom eller fordringar 3. medverka vid finansiering, till exempel genom att förvärva fordringar, avbetalning med säkerhet i lös egendom, faktura- belåning eller att upplåta lös egendom till nyttjande (leasing) 4. förmedla betalningar 5. tillhandahålla betalningsmedel 6. ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden 7. medverka vid värdepappersemissioner 8. lämna ekonomisk och juridisk rådgivning 9. förvara värdepapper 10. driva rembursverksamhet 11. tillhandahålla värdefackstjänster 12. driva valutahandel 13. driva värdepappersrörelse under de förutsättningar som före- skrivs i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden samt registreras som förvaltare under de förutsättningar som anges i lag (2004:46) om investeringsfonder 4 kap 12 § 14. lämna kreditupplysning under de förutsättningar som före- skrivs i kreditupplysningslagen (1973:1173) 15. förmedla köp, försäljning och belåning av fastigheter, tomt rätter och bostadsrätter 16. förvalta fastigheter, tomträtter och bostadsrätter 17. ge rådgivning och biträde i företags-ledningsfrågor 18. förmedla försäkringar 19. tillhandahålla datatjänster 20. tillhandahålla posttjänster efter tillstånd 21. driva pensionssparrörelse efter tillstånd 22. äga aktier Åtvidaberg Sparbank kan för att stimulera utvecklingen av det lokala näringslivet vara minoritetsägare i lokala företag, som alternativ eller komplement till utlåning. Banken kan också gå in som delägare i aktiebolag som tillhandahåller tjänster och produk- ter inom den finansiella sektorn. Beslut om ägande av aktier skall alltid fattas av styrelsen eller av utskott inom styrelsen. Åtvidabergs Sparbanks verksamhetsområde omfattar i första hand Östergötlands län. Sparbankens rörelse ska avse främst Åtvidabergs kommun.

Firmatecknare för Åtvidabergs Sparbank är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Andersson, Lars Ove -Davidsson, Ulf Erik -Ihreskog, Leif Erik -Lönn, Ulla Maria -Mårtensson, Ove Ronny -Nilsson, Carl Jonas -Pettersson, Claes Sten Edvard -Söderqvist, Karl Åke Krister -Tillmar, Agneta Gunvor Elisabet -Öhrvall Rönnbäck, Anna Birgitta.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Åtvidabergs Sparbank och det är följande personer, Andersson, Lars Ove som är född 1951 och har titeln Extern firmatecknare, Davidsson, Ulf Erik som är född 1954 och har titeln Extern firmatecknare, Ihreskog, Leif Erik som är född 1959 och har titeln Extern firmatecknare, Mårtensson, Ove Ronny som är född 1959 och har titeln VD, Mårtensson, Ove Ronny som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Lönn, Ulla Maria som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande.Pettersson, Claes Sten Edvard som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot,Vice styrelseordförde, Hallberg, Sophia Charlotta som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot,Arbetstagarrepresentant, Nilsson, Carl Jonas som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot.Söderqvist, Karl Åke Krister som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot.Tillmar, Agneta Gunvor Elisabet som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot.Öhrvall Rönnbäck, Anna Birgitta som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot.Marcusson, Lars Jonas som är född 1960 och har titeln Revisor.KPMG AB som är född och har titeln Revisorssuppleant.Bäckström, Jan Anders som är född 1966 och har titeln Huvudansvarigrevisor.

Organisationsnummer för Åtvidabergs Sparbank är 522001-5886.