Hannäs föräldraförening, Ekonomisk förening

Östergötlands län

Information

I Åtvidaberg finns det ett Ekonomisk förening som heter Hannäs föräldraförening, Ekonomisk förening. Det finns flera verksamheter som liknar Hannäs föräldraförening, Ekonomisk förening i Östergötlands län. Åtvidaberg är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

Hannäs föräldraförening, Ekonomisk förening är registrerat F-skatt och har varit det sedan 2004-02-12 och det finns flera verksamheter som är det i Östergötlands län.

Sedan 1996-07-26 så har Hannäs föräldraförening, Ekonomisk förening varit registrerat. Idag är Hannäs föräldraförening, Ekonomisk förening och det finns fler verksamheter som är det i Åtvidaberg.

Vill man komma i kontakt med Hannäs föräldraförening, Ekonomisk förening så kan man gör det genom att posta ett brev till Hannäs, 597 96, Åtvidaberg. Vi ni istället prata med Hannäs föräldraförening, Ekonomisk förening så kan ni göra det på 0120-41176.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att - driva friskola på grundskolenivå i enlighet med skollagens regler för fristående skolor - driva föräldrakooperativ förskola och barnomsorg - driva andra föräldrakooperativ för att tillgodose medlemmarnas barns behov av omsorg och utbildning - föreningen i övrigt ska uppfylla de krav som ställs av Skolverket, Socialstyrelsen, Länsstyrelsen, kommunala organ och andra myndigheter eller som de kan komma att ställa på verksamheten.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Eldåker, Anna Sara Maria som är född 1982 och har titeln Ordinarie ledamot, Hagman, Jennie Gertrud Hillevi som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot, Jonsson, Ebba Lina Elisabeth som är född 1981 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Jan-Olov som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Svensson, Ulrika Iréne som är född 1977 och har titeln Ordinarie ledamot, Hultman, Karl Robert som är född 1971 och har titeln Suppleant.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Hagman, Jennie Gertrud Hillevi -Jonsson, Ebba Lina Elisabeth .

Hannäs föräldraförening, Ekonomisk förening har 769601-6265 som sitt organisationsnummer.