Bostadsrättsföreningen Solrosen i Åtvidaberg

Östergötlands län

Information

Bostadsrättsföreningen Solrosen i Åtvidaberg hittar ni ett Östergötlands län som inte är som andra län. I Östergötlands län hittar ni Åtvidaberg som är den kommunen där Bostadsrättsföreningen Solrosen i Åtvidaberg finns. I Åtvidaberg så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Östergötlands län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Solrosen i Åtvidaberg tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och företaget har ej F-skatt. Bostadsrättsföreningen Solrosen i Åtvidaberg har funnits sedan och 1997-01-01 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Bostadsrättsföreningen Solrosen i Åtvidaberg så kan ni göra det genom att skicka er post till Söderleden 11, 597 40, Åtvidaberg men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 0120-13307.

Åtvidaberg arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Östergötlands län för att locka till sig fler företag.

Bostadsrättsföreningen Solrosen i Åtvidaberg har idag 722000-1957 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Gustafsson, Inger Margareta -Heimdal, Bror Lars-Göran -Leman, Leif Alvar är den som för stunden ansvarar för Bostadsrättsföreningen Solrosen i Åtvidaberg

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och andra lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden.

I Bostadsrättsföreningen Solrosen i Åtvidaberg så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Gustafsson, Inger Margareta som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Heimdal, Bror Lars-Göran som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Jarhede, Lars-Åke som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Leman, Leif Alvar som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Spets, Erik Weine Emanuel som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Kerstin Maria som är född 1952 och har titeln SuppleantAndersson, Åke Gunnar Eugen som är född 1929 och har titeln Suppleant, .