Byggnadsföreningen Fram i Björsäter u.p.a.

Östergötlands län

Information

I Åtvidaberg finns det ett Ekonomisk förening som heter Byggnadsföreningen Fram i Björsäter u.p.a.. Det finns flera verksamheter som liknar Byggnadsföreningen Fram i Björsäter u.p.a. i Östergötlands län. Åtvidaberg är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

Sedan 1931-12-14 så har Byggnadsföreningen Fram i Björsäter u.p.a. varit registrerat. Idag är Byggnadsföreningen Fram i Björsäter u.p.a. och det finns fler verksamheter som är det i Åtvidaberg.

Vill man komma i kontakt med Byggnadsföreningen Fram i Björsäter u.p.a. så kan man gör det genom att posta ett brev till Björsäter Sjöberga 6, 597 94, Åtvidaberg. Vi ni istället prata med Byggnadsföreningen Fram i Björsäter u.p.a. så kan ni göra det på 0120-60273.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom: att tillhandahålla lämpliga samlings- och studielokaler inom Björsäter, att medverka til att allmänheten erbjuds kulturaktiviteter av god kvalitet, att verka för hög standard inom fritids- och nöjeslivet, att samarbeta med och vara en resurs för det lokala förenings- livet, att verka för ändamål som omfattas av folkrörelsen Folkets Hus och Park, att bedriva annan härmed förenlig verksamhet.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Aarna, Tommy som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Ahlström, Karl Vilhelm Bertil som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Eskilsson, Carl Eskil Ferdinand som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Karl Axel Titus som är född 1931 och har titeln Ordinarie ledamot, Kuisma, Karin Yvonne som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Mårtensson Larsson, Anita T Cathrine som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamotNyhlén, Karin Gun Birgitta som är född 1932 och har titeln Ordinarie ledamot, Ståhl, Bo Knut Magnus som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Wedenberg, Douglas Erik Staffansson som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamotWernholm, Per Anders som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamotWärnelius, Anna Elizabeth som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamotÖrling, Lars Erik som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamotFahlstedt, Annelie Maria som är född 1971 och har titeln SuppleantLäckhagen, Gunnel Katarina som är född 1956 och har titeln SuppleantOlausson, Ricky Andreas som är född 1973 och har titeln Suppleant.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Eskilsson, Carl Eskil Ferdinand -Mårtensson Larsson, Anita T Cathrine .

Byggnadsföreningen Fram i Björsäter u.p.a. har 722000-0637 som sitt organisationsnummer.