HSB bostadsrättsförening Spinnaren i Åtvidaberg

Östergötlands län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Åtvidaberg och HSB bostadsrättsförening Spinnaren i Åtvidaberg är ett av dem. Östergötlands län är ett stort län där det finns många bolag där och HSB bostadsrättsförening Spinnaren i Åtvidaberg är ett av dem. Statusen för HSB bostadsrättsförening Spinnaren i Åtvidaberg är att Bolaget är aktivt.

HSB bostadsrättsförening Spinnaren i Åtvidaberg är ett Bostadsrättsförening och skapades 1982-11-26. Det finns flera olika bolag i Östergötlands län som är ett stort län. Åtvidaberg där bolaget finns i jobbar för att bolag som HSB bostadsrättsförening Spinnaren i Åtvidaberg ska trivas.

HSB bostadsrättsförening Spinnaren i Åtvidaberg är F-skattregistrerat och det har de varit sedan 1994-01-01. I Åtvidaberg så finns det flera olika bolag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att HSB bostadsrättsförening Spinnaren i Åtvidaberg är momsregistrerat och det har de varit sedan 1996-01-01.

Idag är HSB bostadsrättsförening Spinnaren i Åtvidaberg och det finns flera bolag som är det idag i Åtvidaberg.

Vill man komma i kontakt med HSB bostadsrättsförening Spinnaren i Åtvidaberg så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Andersson, Signe Elisabet -Aspanius, Dagny Anne-Louise -Lind, Hans Åke -Ode, Gun Barbro Maria.

De som är på något sätt har med HSB bostadsrättsförening Spinnaren i Åtvidaberg är Andersson, Signe Elisabet som är född 1940 och har titeln Extern firmatecknare, Aspanius, Dagny Anne-Louise som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Brindmark, Ronny Sture Heimer som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Israelsson, Jan-Erik som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Gerd Karina Birgitta som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Lind, Hans Åke som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamotOde, Gun Barbro Maria som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Rosenberg, Gunnar Sigvard som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamot, Swärd, Tore Lennart som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamotFröberg, Bror Erik Håkan som är född 1949 och har titeln SuppleantGustafsson, Hans Mikael som är född 1974 och har titeln Suppleant.

HSB bostadsrättsförening Spinnaren i Åtvidaberg har 716402-7711 som sitt organisationsnummer.